Årsmöte och Agility fortsättning

Årsmöte söndagen den 8 maj kl.14.00 på planen.
Inkommande motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 8 april.
VÄLKOMNA
Öppen för anmälan: Agility fortsättning - Start onsdag 6 april. Läs mer på agilitysidan