Årsmötet & Städdagen flyttade

NY TID & DATUM: Årsmötet blev p.g.a. orsaker vi inte haft kontroll över, flyttat till lördagen den 28 maj kl. 11.00 på klubben
NYTT DATUM: Städdagen på klubben är flyttat till måndagen den 6 juni kl. 11.00 - Vi bjuder på fika. Välkomna