Föreningsstämma

I stället för årsmöte, kommer vi den 26 mars kl. 14.00 ha en föreningsstämma, då vi måste välja en ny revisor till klubben!
Årsmötet är i stället flyttat till den 23 april.
Välkomna!